Hotărări

HCL 01 2017 MAndatare Primar CA ECOSALUBRIS 742.2k
HCL 02 2017 Aprobare Organigrama 4.1M
HCL 03 2017 Aprobare Indicatori Construire Gradinita 908.7k
HCL 04 2017 Recalculare Chirii ANL 1.2M
HCL 05 2017 Plan De Lucrari Lg 416 1.3M
HCL 06 2017 Acordare Teren EON 890.6k
HCL 07 2017 Vanzare Teren 932.1k
HCL 08 2017 Completare Cons Administratie Sc Pircovaci 756.8k
HCL 09 2017 Constituire Comisie Verificare Locuinte Lg 152 1998 1.3M
HCL 10 2017 Aprobare Stat Functii 3.7M
HCL 11 2017 Constituire Comisie Verificare Beneficiari Ajutor Social 897.2k
HCL 12 2017 Comisie Ordine Publica 1.2M
HCL 13 2017 Organizare Retea Scolara 2017 2018 766.1k
HCL 14 2017 Casare Valorificare Mijl Fixe Colegiul National 4.4M
HCL 15 2017 Aprobare Tichete Sociale 1013.5k
HCL 16 2017 Dare in Folosinta Catre Serv Ambulanta Baraca Metalica 843.2k
HCL 17 2017 Act Aditional ARSACIS 9.2M
HCL 18 2017schimbare Titular Contract Inchiriere 770.3k
HCL 19 23 02 2017 DEZMEMBRARE IMOBIL 713k
HCL 20 23 02 2017 Actualiz Indicatori Construire Teren Sport Colegiul Si Sc Gen Pirc 1.4M
HCL 21 23 02 2017 Modif Indicatori Reabilit Strazi or Hirlau 1.6M
HCL 22 23 02 2017modif Indic Construire Punte Pietonala Bahlui Pircovaci 1.3M
HCL 23 23 02 2017 Actualiz Indic Tehnico Economici Reparatii DC 150 742.7k
HCL 24 23 02 2017 Aprob Indic Lucrari Reparatii Alei Pietonale 1.9M
HCL 25 23 20 2017 Modernizare Suprafete Pietonale Si Rutiere Intravilan 742.6k
HCL 26 23 02 2017 Modernizare Strazii Fundac Alexandru Lapusneanu 736.5k
HCL 27 FEBR 2017 Lista Prioritati Locuinte ANL Pt Anul 2017 1.4M
HCL 28 FEBR 2017 Modif Indic Reabilit Strazi or Hirlau 1.6M
HCL 34 30 03 2017 Construire Si Dotare Centru Cultural Multifunctional 1.7M
HCL 35 30 03 2017 Aprobare Lista Prioritati Locuinte ANL 3.4M
HCL 36 30 03 2017 Aprobare Modificare Organigrama Si Stat Functii Orasul Hirlau 2.2M
HCL 37 30 03 2017 Organizare Evaluarii Managementului Institutiei Publice De Cultura 4.6M
HCL 38 30 03 2017 Aprobare Indicatori Lucrari De Reparatii Capitale Monumentul Eroilor Hirlau 1.3M
HCL 39 30 03 2017 Aprobare Indicatori Lucrari Betonare 1000 Mp Piata Agroalimentara Hirlau 1.1M
HCL 40 30 03 2017 Lucrari De Canalizare La Scoala Pircovaci 1M
HCL 41 30 03 2017 Trecere Din Dom Public in Dom Privat 898.4k
HCL 42 30 03 2017 Aprobare Concesionare 458 Mp Teren Domeniul Privat 864.9k
HCL 43 30 03 2017 Aprobare Indicatori Extindere Retea Gaze Naturale 1.6M
HCL 44 30 03 2017 Majorare Tarife Salubritate 2.3M
HCL 45 30 03 2017 Aprobare Indicatori RK Acoperis Spital Hirlau 2.1M
HCL 46 30 03 2017 Aprobare Cont Inchidere an Bugetar 2016 485.7k
HCL 47 30 03 2017 Aprobare Buget De Venituri Si Cheltuieli Pt Anul 2017 1.4M
HCL 48 Din 27042017 Aprobare BVC Ecosalubris 1.4M
HCL 49 27042017 Modificarepret Si Tarife Apa Canalizare 665k
HCL 50 27042017 Trecere Din Dom Public in Dom Priv Parc3481 879.5k
HCL 51 27042017 Trecere Din Dom Public in Dom Priv Parcela348 553k
HCL 52 27042017 Trecere Din Dom Public in Dom Priv Parcela079 652.4k
HCL 53 27042017 Regulament Finantare Nerembursabila 2.5M
HCL 54 27042017 Prind Modificarea Si Completarea Inventar Domeniu Public 654.7k
HCL 55 27042017 Exploatare Bunuri APAVITAL 1.4M
HCL 56 08 05 2017 Aprobare Stat Functii 3.9M
HCL 57 08 05 2017 Completare Domeniul Privat 1.2M
HCL 58 08 05 2017 Aprobare Program Investitii 830.3k
HCL 59 24 05 2017 Recalculare Chirii ANL 331.6k
HCL 60 24 05 2017 Schimbare Titular Contract Concesiune 170.1k
HCL 61 24 05 2017 Concesionare Teren 181.4k
HCL 62 24 05 2017 Demisie Consilier Local Din Adunarea Generala SC LEMYS 150.6k
HCL 63 24 05 2017 Premiere Copii Cu Rez Deosebite 1.1M
HCL 64 24 05 2017 Sprijin Financiar Unitati De Cult 170.6k
HCL 65 24 05 2017 Plan Local De Actiune Imbunatatirea Situatie Romi 1.3M
HCL 66 24 05 2017 Completare Strategie Dezvoltare Locala 814.8k
HCL 67 14 06 2017 Completare HCL 53 2017 Membri Comisie Evaluare 1.1M
HCL 68 21 06 2017 Aprobare UAT Partener 1 Proiect 254.5k
HCL 69 28 06 2017 Trecere Din Dom Public in Privat 33 Mp 143.1k
HCL 70 28 06 2017 Schimbare Titulari Contract Concesiune 288.9k
HCL 71 28 06 2017 Aprobare Dezmembrare Imobil Str Hatman Luca 194.8k
HCL 72 28 06 2017 Aprobare Dezmembrare Imobil 181.8k
HCL 73 28 06 2017 Aprobare Actualizare ROF Centrul Multif 232.9k
HCL 74 28 06 2017 Indreptare HCL 42 147.2k
HCL 75 27 07 2017 Rectificare Buget 357.7k
HCL 76 27 07 2017 Modificare Tarife Pentru Ecosalubris 349.2k
HCL 77 27 07 2017 Stat De Functii 435.5k
HCL 78 27 07 2017 Modificare Organigrama 696.2k
HCL 79 27 07 2017 Acordare Norma Hrana Politia Locala 321.6k
HCL 80 27 07 2017 Aprobare PV Stabilire Proiecte Castigatoare 262.1k
HCL 81 27 07 2017 Trece Dom Public in Dom Privat Suprafete Petru Rares 160.7k
HCL 82 27 07 2017 Schimbare Titular New Avalanche 219.7k
HCL 83 27 07 2017 Schimbare Titular Atodiresei Ctin 199.5k
HCL 84 27 07 2017 Aprobare Indicatori Cadastrali 207.6k
HCL 85 27 07 2017 Modificare Numar Curse Priscom Si Transtin 226.9k
HCL 86 27 07 2017 Modificare HCL 67 2009 Criterii Prioritate Lg 15 2003 191.1k
HCL 87 27 07 2017 Modificare Art 21 ROF COsnsiliul Local Hirlau 154.8k
HCL 88 31 08 2017 Modificare Organigrama Si Stat Functii Aparat Specialitate 169.5k
HCL 89 31 08 2017 Modificare Structura Comunitara Consultativa Si Aproare ROF 690.2k
HCL 90 31 08 2017 Completare HCL 85 Din 27 07 2017 158.3k
HCL 91 31 08 2017 Aprobare Ajutor Financiar Unitate De Cult 158.4k
HCL 92 31 08 2017 Aprobare Trecere Din Dom Public in Dom Privat 50 Mp 162.1k
HCL 93 31 08 2017 Aprobare Concesionare 25 Mp 136.4k
HCL 94 31 08 2017 Aprobare Concesionare 74 Mp Sabanto 191k
HCL 95 31 08 2017 Modificare HCL 54 Din 27 04 2017 Inventarul Domeniului Public or Hirlau 178.5k
HCL 96 31 08 2017 Demisie Si Desemnare Nou Reprez SC LEMYS HIRLAU 152.6k
HCL 97 31 08 2017 Desemnare Reprezentanti CL HIRLAU Comisia Pt Asigurarea Calitatii Educatiei 205.4k
HCL 98 31 08 2017 Modificare Contract Delegare Gestiune Serv Alimentare Apa 172.9k
HCL 99 31 08 2017 Dotare Auto SErv Politie Locala Hirlau 178.7k
HCL 100 28 09 2017 Numire Sef SPCLEP 491.4k
HCL 101 28 09 2017 Reanalizare HCL 82 Din 27 Iulie 2017 815.2k
HCL 102 28 09 2017 Aprobare Studiu Fezabilitate Si Indicatori Modernizare Accese Auto 769.5k
HCL 103 28 09 2017 Schimbare Titular Contract Concesiune 517k
HCL 104 28 09 2017 Retragere Drept De Folosinta Teren Atribuit Lg 15 2003 566.1k
HCL 105 28 09 2017 Solutionare Cerere Atribuire Teren Lg 15 2003 869.6k
HCL 106 12 10 2017 Actualizare Indicatori Proiect Revitalizare Urbana 482.6k
HCL 107 26 10 2017 Acordare Diploma De Fidelitate Si Premiu 50 De Ani Casatorie 1.2M
HCL 108 26 10 2017 Actualiz Indicat Teh Ec Extind Retea Elec Pircovaci 2.6M
HCL 109 26 10 2017 Privind Rectificare Buget 2017 SC Ecosalubris 2.4M
HCL 110 26 10 2017 Privind Rectificare Buget Hirlau 2M
HCL 111 26 10 2017 Stabilire Chirii ANL Pt 2018 2.2M
HCL 112 26 10 2017 Privind Reanalizare HCL 84 27 07 2017 340.1k
HCL 113 15 11 2017 Rectificare Buget 623.2k
HCL 114 15 11 2017 Act Aditional La Proiect Sistem De Management Deseuri 916.7k
HCL 115 15 11 2017 Delegare ECOSALUBRIS 675k
HCL 116 29 11 2017 Respingere Plangere CFR 465.9k
HCL 117 29 11 2017 Infiintare Cabinete Medicale Scolare 722.7k
HCL 118 29 11 2017 Modificare Contract Delegare Gestiuni Alim Cu Apa 920k
HCL 119 29 11 2017 Aprobare Act Aditional ARSACIS 882.3k
HCL 120 29 11 2017 Modificare Contract Delegare Serv Salubritate 1.1M
HCL 121 29 11 2017 Aprobare Program Imbunatatire Eficienta Energetica 398.9k
HCL 122 29 11 2017 Schimbare Administrator SC LEMYS Hirlau 774.2k
HCL 123 21 12 2017 Rectificare Buget Oras Hirlau Pt 2017 408k
HCL 124 21 12 2017 Stabilire Impozite Si Taxe Pt 2018 4.7M
HCL 125 21 12 2017 Darea in Administrare Statie De Transfer 933.4k
HCL 126 21 12 2017 Aprobare Plan Ocupare Functii Publice Pt 2018 1.8M
HCL 127 21 12 2017 Desemnare Reprezentant Hirlau APAVITAL 514k
HCL 128 21 12 2017 Taxe Concesiune Si Inchiriere Teren 2018 401.9k
HCL 129 21 12 2017 Modificare HCL 41 2017 502.9k
HCL 130 21 12 2017 Concesionare Teren Pt Spatiu Comercial 520.7k
HCL 131 21 12 2017 Concesionare Teren Pt Terasa 632.1k
HCL 132 21 12 2017 Concesionare Terasa Str Gh DOja 643.4k
HCL 133 21 12 2017 Concesionare Terasa Str L Tautu 626.5k
HCL 134 21 12 2017 Infiintare Serviciu Iluminat Public 414.9k
Hotarari 2016 Pdf 40.8M
Hotarari Mai Vechi Doc 1.2M
Hotarari Mai Vechi 2016 318.7k