Baza legala

Baza legală Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Art. 1. – Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, […]

continuare