Comisii

COMISII DE SPECIALITATE

 

– Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, agricultura, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii publice, comert, privatizare:

– Oancea Gheorghe

– Pricop Teodor

– Hriscu Constantin

– Ştefǎnescu Adrian

– Leagǎn Gheorghe

– Fotea Constantin

– Iamandi Victor Cristian

– Bobîrnă Ionel

– Creţu Dumitru Mihai

 

 

– Comisia pentru organizare, dezvoltare urbanistica si amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura:

– Cernescu Constantin

– Curcǎ Didina

– Stoleriu Ioan

– Ştefǎnescu Adrian

– Leagǎn Gheorghe

– Bobîrnă Ionel

– Hriscu Ioan Sorin

 

 

– Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor:

– Pricop Teodor

– Hurdui Gruia

– Sîrbu Radu

– Stoleriu Ioan

– Fotea Constantin

– Hriscu Ioan Sorin

– Onofrei Gheorghe

 

 

– Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, activitati sportive si de agrement:

– Oancea Gheorghe

– Curcǎ Didina

– Sîrbu Radu

– Leagǎn Gheorghe

– Ruginǎ Maria Tereza

– Bobîrnǎ Ionel

– Onofrei Gheorghe

 

 

– Comisia pentru protectia sociala, sanatate si familie, culte, probleme ale minoritatilor:

– Sîrbu Radu

– Hriscu Constantin

– Cernescu Constantin

– Hurdui Gruia

– Creţu Dumitru Mihai

– Ruginǎ Maria Tereza

– Iamandi Victor Cristian