Hotarari ale Consiliului Local

Hotarari ale Consiliului Local - 2019

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE
HCL 1 31012019 alegere presedinte sedinta CL din 31 ianuarie 2019
HCL 2 31 ianuarie 2019 evaluare management institutie cultura
HCL 3 31 ianuarie 2019 aprobare utilizare sume din excedent
HCL 4 31 ianuarie 2019 organizare retea scolara pt 2019 2020.pdf
HCL 5 31 ianuarie 2019 modificare organigrama si stat functii
HCL 6 31 ianuarie2019 aprobare plan lucrari beneficiari aj social
HCL 7 31 ianuarie 2019 majorare redevente concesiune pasuni
HCL 8 28022019 alegere presedinte sedinta CL din 28 februarie 2019
HCL 9 28 februarie 2019 modif art3 Anx 1 a HCL 97 din 20 decembrie 2018 Regulament taxa salubrizare
HCL 10 28 februarie 2019 modif tarife activitate SC Ecosalubris
HCL 11 28 februarie 2019 aprobare Deviz actualizat obiectiv Modernizare accese auto
HCL 12 28 februarie2019 aprobare Deviz actualizat obiectiv Construire Gradinita
HCL 13 28 februarie 2019 trecere in domen privat 20 mp SC ALIMAG TOURS
HCL 14 28 februarie 2019 trecere in domen privat 25 mp
HCL 15 28 februarie 2019 trecere in domen privat 25 mp
HCL 16 28 februarie 2019 trecere in domen privat 19,25 mp
HCL 17 28 februarie2019 prelungire contract comodat Situatii de Urgenta Ambulanta
HCL 18 28 martie 2019 alegere presedinte sedinta CL din 28 martie 2019
HCL 19 28 martie 2019 aprob indicatori teh ec ob inv utilitati ANL
HCL 20 28 martie 2019 acordare tichete sociale
HCL 21 28 martie 2019 Regulament vanzare locuinte ANL
HCL 22 28 martie 2019 trecere in domen privat 25 mp
HCL 23 28 martie 2019 trecere in domen privat 25 mp
HCL 24 28 martie 2019 trecere in domen privat 25 mp
HCL 25 28 martie 2019 casare mijloace fixe
HCL 26 28 martie 2019 aprobare cont incheiere exercitiu bugetar 2018
HCL 27 28 martie 2019 aprobare concesionare teren extravilan
HCL 28 25042019 aprobare Buget an 2019 oras Harlau
HCL 29 25042019 alegere presedinte sedinta CL din 25 aprilie 2019
HCL 30 25042019 neasumare responsabil Program pt scoli
HCL 31 25042019 nivel cheltuieli lunare Ecosalubris Harlau pt 2019
HCL 32 25042019 buget Ecosalubris Harlau pt 2019
HCL 33 25042019 aprobare indicatori tehnico econ Lucrari de amenajare canalizare Colegiu
HCL 34 25042019 aprobare indicatori tehnico econ Lucrari reparatii alei pietonale Al Lapusneanu
HCL 35 25042019 aprobare indicatori tehnico econ moderniz Fundac Lapusn
HCL 36 25042019 aprobare indicatori tehnico econ retea electrica
HCL 37 25042019 aprobare indicatori tehnico refacere imprejmuire gradinita
HCL 38 25042019 aprobare indicatori tehnico rigole DC150
HCL 39 25042019 schimb titular contr concesiune 23 2011

Hotarari ale Consiliului Local - 2018

Hotarari 2018

Hotarari ale Consiliului Local - 2017

Hotarari 2017

Hotarari ale Consiliului Local - 2016

Hotarari 2016

Hotarari ale Consiliului Local - mai vechi de 2016

Hotarari mai vechi 2016